messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเดื่อ
อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2567
info ประกาศต่างๆ
รับใบประกาศ ITA


ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ปีงบประมาณ 2567


รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรงดเผาตอซังข้าว เพื่อแก้ไขปัญหาลดมลพิษหมอกควัน ฝุ่น PM 2.5camera_alt ภาพกิจกรรม
การจัดกิจกรรม " MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ "
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) "รู้ทัน ป้องกันภัยร้าย PM 2.5"
ขอเชิญชวนประชาชนตำบลบางเดื่อ รวมพลังร่วมต้านทุจริต “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง”
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566 ในวันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2566 ณ วัดบางเดื่อ
ทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบระดับตำบลบางเดื่อ ได้สุ่มตรวจผลการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในพื้นที่ตำบลบางเดื่อ
โครงการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวมตามวิถีพอเพียง ณ.ศูนย์ กศน.ตำบลบางเดื่อ หมู่ที่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566
Do and Don’t พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
folder เอกสารดาวน์โหลด
รายงานการประชุม ก.อบต.ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 23 ก.พ.67
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
รายงานการประชุม อ.อบต.ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 14 ก.พ.67
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
รายงานการประชุม อ.อบต.ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 29 ม.ค.67
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
รายงานการประชุม ก.อบต.จ.พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 11/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview43
แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview55

folder ประกาศงาน
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview102
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview117
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview125
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview209

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นายบำรุง โพธิ์ศิลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บางเดื่อ
โทร : 063-4266569
นายบำรุง โพธิ์ศิลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บางเดื่อ
โทร : 063-4266569

สถิติ sitemap
วันนี้ 165
เดือนนี้1,957
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)46,938
ทั้งหมด 177,999


image สถานที่สำคัญ

สถานที่สำคัญต่างๆ[23 กันยายน 2564]

สถานที่สำคัญต่างๆ[23 กันยายน 2564]

วัดและสถานที่สำคัญต่างๆ[23 กันยายน 2564]
image สินค้า OTOP

สินค้า otop โรงเรียนวัดบางเดื่อ[23 กันยายน 2564]

การบูรหอม โรงเรียนวัดบางเดื่อ บรรยายเกี่ยวกับอัลบั้มนี้[23 กันยายน 2564]

น้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้า กลุ่มสัมมาชีพชุมชน ม.5[23 กันยายน 2564]
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กสธ.
10/04/2567
17/04/2567
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สน.บถ.
11/04/2567
11/04/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
11/04/2567
11/04/2567
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
กค.
11/04/2567
11/04/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18
[รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ