messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเดื่อ
อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
folder ประกาศเรียกประชุมสภา
ประกาศการเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2665 | เปิดอ่าน : 54
ประกาศการเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 3
ประกาศการเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 2
ประกาศการเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 2
ประกาศการเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 2
ประกาศการเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 32
ประกาศการเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | เปิดอ่าน : 55
ประกาศการเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 63
ประกาศการเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 90
ประกาศการเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 71
ประกาศการเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 73
ประกาศการเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 78
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 117
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 114
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 133
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 114
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1