องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเดื่อ
อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 2 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประปา จำนวน 21 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงหลังคาเหล็ก ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 5.80 เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลบางเดื่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประปา จำนวน 3 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 17 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) จำนวน 14 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 3 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 3 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาวง 1.00 เมตร ยาว 114.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.สำเร็จรูป จำนวน 2 บ่อ และวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.50 เมตร ยาว 40.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.สำเร็จรูป จำนวน 1 บ่อสถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบางเดื่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดแผ่นสะท้อนแสงเพื่อนำรถเข้าต่อภาษษีรถยนต์ จำนวน 3 คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 10 รายการ(กองคลัง) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกล้องจงจรปิด CCTV poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวิศวกรโยธาออกแบบก่อสร้าง โครงหลังคาเหล็ก ขนาด กว้าง 9.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 5.80 เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลบางเดื่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพ่นหมอกควัน จำนวน 6 หมู่บ้าน 982 หลังคาเรือน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ประกาศทบทวนราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจร คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร หมู่ที่ 2 ตำบลบางเดื่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
61 - 80 (ทั้งหมด 151 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8