องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเดื่อ
อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
account_box กองช่าง
นางสาววิราวรรณ สุทธิประทีป
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 085-4928246
นายพีระ มหาพราหมณ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายบัณฑิต แสงแก้วสุก
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายสมพร บุญเกิน
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายทองปลิว แจ้งใจ
คนงาน