องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเดื่อ
อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
account_box กองช่าง
นางสาววิราวรรณ สุทธิประทีป
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 085-4928246
พันตำรวจโทหญิงสุภัค จินดาวณิชย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายพีระ มหาพราหมณ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายบัณฑิต แสงแก้วสุก
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายชวลิต สีสด
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายทองปลิว แจ้งใจ
คนงาน
-ตำแหน่งว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง