ชื่อเรื่อง : ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร เป็นรถยนต์ขนาด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ชื่อไฟล์ : g5MqZdWTue11809.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : do0EuMJTue11816.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Yh1YAYbTue11816.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : GbtKEg0Tue11816.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : d5WFbq1Tue11816.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ZJV5KMJTue11824.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : MwbZ25aTue11824.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : OJM4XgNTue11824.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : KQ3aV4HTue11824.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้