ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาปักเสา จำนวน 6 ต้น บริเวณลานอเนกประสงค์ด้านหลังสำนักงาน อบต.บางเดื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง