ชื่อเรื่อง : เปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮรดรอลิค (ดีเซล) เป็นเครนยาวไม่น้อยกว่า 12 เมตร ชนิด 6 ล้อ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อไฟล์ : zMfJz52Tue20715.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้