ชื่อเรื่อง : เชิญชวนประชาชนจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือนตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านในเขตพื้นที่ตำบลบางเดื่อร่วมกันจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือนเพื่อลดโลกร้อน เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงาน “โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ระดับจังหวัด”
ชื่อไฟล์ : XbvjCh2Wed25629.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้