ชื่อเรื่อง : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 – ธันวาคม พ.ศ. 2565

ชื่อไฟล์ : QwPP8j2Tue110013.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้