องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเดื่อ
อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
find_in_page รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ grade
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
photo เชิญชวนประชาชนจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือนตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน grade
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ตำบลบางเดื่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 330.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,320 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบรูปและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อกำหนด) สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 4 ตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview70
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบ Overlay แอลฟัสต์สติกคอนกรีต ทางลาดขึ้นสะพาน หมู่ที่ 4 พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 445 ตารางเมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 ขนาด 150 มม. ความลึกบ่อ 150 เมตร พร้อมเชื่อมระบบจ่ายน้ำหอถังเดิม poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview103

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม