องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเดื่อ
อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อจัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับประชาชน รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังมุ่งหวัง เผยแพร่ข่าวสารที่เกิดขึ้นภายในชุมชนสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงสินค้าภายในตำบลให้เป็นที่รู้จักของประชาชนโดยทั่วไป เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับพี่น้องในตำบล
การติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ หมู่ 2 ต.บางเดื่อ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220 โทรศัพท์ : 035-377335 โทรสาร : 035-377335 Email : bangdeur_ay@hotmail.com เว็บไซต์ : https://www.bangdeur.go.th/ สายตรงถึงนายกอบต.บางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220 นายบำรุง โพธิ์ศิลา นายก อบต.บางเดื่อ โทร : 063-4266569
แผนที่หน่วยงาน