องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเดื่อ
อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2565 [9 ธันวาคม 2565]
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2565 [9 ธันวาคม 2565]
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2565 [9 ธันวาคม 2565]
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน [30 พฤศจิกายน 2565]
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน [30 พฤศจิกายน 2565]
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน [30 พฤศจิกายน 2565]
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน [30 พฤศจิกายน 2565]
ประกาศกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566 [17 พฤศจิกายน 2565]
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [19 สิงหาคม 2565]
โครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น [12 พฤษภาคม 2565]
1 2 1 - 10 (ทั้งหมด 17 รายการ)