องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเดื่อ
อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) "รู้ทัน ป้องกันภัยร้าย PM 2.5" [17 มกราคม 2567]
ขอเชิญชวนประชาชนตำบลบางเดื่อ รวมพลังร่วมต้านทุจริต “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” [6 ธันวาคม 2566]
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566 ในวันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2566 ณ วัดบางเดื่อ [20 ตุลาคม 2566]
ทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบระดับตำบลบางเดื่อ ได้สุ่มตรวจผลการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในพื้นที่ตำบลบางเดื่อ [26 กันยายน 2566]
โครงการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวมตามวิถีพอเพียง ณ.ศูนย์ กศน.ตำบลบางเดื่อ หมู่ที่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [28 สิงหาคม 2566]
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 [21 สิงหาคม 2566]
Do and Don’t พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ [9 มกราคม 2566]
โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" [5 มกราคม 2566]
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2565 [9 ธันวาคม 2565]
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2565 [9 ธันวาคม 2565]
1 2 3 4 1 - 10 (ทั้งหมด 33 รายการ)