องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเดื่อ
อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ตำบลบางเดื่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 330.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,320 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบรูปและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อกำหนด) สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 4 ตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบ Overlay แอลฟัสต์สติกคอนกรีต ทางลาดขึ้นสะพาน หมู่ที่ 4 พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 445 ตารางเมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 ขนาด 150 มม. ความลึกบ่อ 150 เมตร พร้อมเชื่อมระบบจ่ายน้ำหอถังเดิม poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 ขนาด 150 มม. ความลึกบ่อ 150 เมตร พร้อมเชื่อมระบบจ่ายน้ำหอถังเดิม (รายละเอียดตามแบบรูปและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อกำหนด) สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 4 ตำบลบางเดื่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
insert_drive_file ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุกไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 – มิถุนายน พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร พร้อมตอกเสาเข็ม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 – กันยายน พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาเครื่องจักรกลกำจัดผักตบชวา และวัชพืชพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ คลองเกาะเลิ่งหมู่ที่ 1,2,และหมู่ที่ 3 ตำบลบางเดื่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบางเดื่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV ครุภัณฑ์ 491-59-0002 จำนวน 1 งาน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง บอกเลิกสัญญาและริบประกันสัญญา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการปองกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease) 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
1 - 20 (ทั้งหมด 151 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8