องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเดื่อ
อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
account_box คณะผู้บริหาร
นายบำรุง โพธิ์ศิลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ
โทร : 063-4266569
นายวันชัย ถึงสีปั้น
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ
โทร : 081-7563031
นายไพโรจน์ ศรีดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ
โทร : 086-1047031
นายวันเดิม ถนอมสุวรรณ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ
โทร : 08-5194-8753