องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเดื่อ
อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
find_in_page รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
photo อบต.บางเดื่อ ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน โดยแบ่งแยกความรับผิดชอบตามส่วนราชการ
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
photo เชิญชวนประชาชนจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือนตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo ประกาศกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 – กันยายน พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
find_in_page ข่าวประชาสัมพันธ์การให้ใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file กิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file กิจกรรมจิตอาสาโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น" poll
เผยแพร่วันที่ : 12 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2564 จำนวน 160 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2565 – มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๓ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๔)ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
1 - 20 (ทั้งหมด 308 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16