องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเดื่อ
อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2565 – มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาน 2565 รายไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม 2565 - กันยายน 2565) ปีงบประมาน 2564
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและรายงายการเงินประจำปีงบประมาน 2564
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศรายงานผลการใช้จ่ายเงิน รายไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2565 - มีนาคม 2565) ปีงบประมาน 2565
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงิน ประจำรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาน 2565 รายไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2565 - มิถุนายน 2565) ปีงบประมาน 2564
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดรับเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศราคาประเมิณทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาน 2565 รายไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2565 - มีนาคม 2565) ปีงบประมาน 2564
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศกำหนดเวลาการชำระภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ประกาศขอให้ตรวจสอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนญาต ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประกาศรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาน 2564
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาน 2565 รายไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) ปีงบประมาน 2564
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ภาพถ่ายการดำเนินงานกิจกรรมให้ความรู้กับประชาชนในตำบลบางเดื่อในการดูแลผู้สูงอายุในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับประชาชนในตำบลบางเดื่อ ตามโครงการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวมตามวิถีพอเพียง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 – มิถุนายน พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
1 - 20 (ทั้งหมด 263 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14