องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเดื่อ
อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ ครั้งแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1