องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเดื่อ
อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (13) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (12) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (11) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (10) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (9) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (8) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (7) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (6) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (5) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (4) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (3) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (2) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (1) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1