องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเดื่อ
อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed จ้างออกแบบพร้อมรับรองแบบ โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ ขนาดความสูง 12.00 เมตร พร้อมลาน คสล.บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลบางเดื่อ
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed โครงการก่อสร้างถนน คสล.ริมคลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ 6 ตำบลบางเดื่อ
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ่ค่าจ้างออกแบบพร้อมรับรองแบบ โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างออกแบบพร้อมรับรองแบบ จำนวน 2 โครงการ
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างออกแบบ โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง จำนวน 2 โครงการ
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 330.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,320 ตารางเมตร หมู่ที่ 4 ตำบลบางเดื่อ
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 150
rss_feed โครงการค่าขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลบางเดื่อ ขนาด 150 มม. ความลึกบ่อ 150 เมตร พร้อมเชื่อมระบบจ่ายน้ำหอถังเดิม
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 182
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1