องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเดื่อ
อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 4 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแท่นบรรยาย ทำด้วยไม้ซัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแท่นบรรยาย ทำด้วยไม้สัก โดยวิธิเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าอาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาจง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ประกาศ เรื่่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่ีอมแซมครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถังน้ำประปา ม.1 (วัดตะโก้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาจง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทิ้งขยะและสิ่งปฎิกูลมูลฝอย ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทิ้งขยะและสิ่งปฎิกูลมูลฝอย ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
photo ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการที่จอดรถพร้อมลานอเนกประสงค์ คสล.อบต.บางเดื่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำขนาดความจุหอถัง 12 ลบ.ม. หมู่ที่ 6 ตำบลบางเดื่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างห้องส้วมสาธารณะ แบบ 2 ห้อง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการที่จอดรถพร้อมลานอเนกประสงค์ คสล. อบต.บางเดื่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างโครงการที่จอดรถพร้อมลานอเนกประสงค์ คสล. อบต.บางเดื่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์สติกคอนกรีต หมู่ 6 ตำบลบางเดื่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร แบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์สติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ตำบลบางเดื่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่ 2 ตำบลบางเดื่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
101 - 120 (ทั้งหมด 151 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8