องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเดื่อ
อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 1 ตำบลบางเดื่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์สติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ตำบลบางเดื่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการวางท่่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 3 ตำบลบางเดื่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 วัดโตนด ตำบลบางเดื่อ (ทดแทนบ่อเดิม) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่ิบาดาล หมู่ที่1 (วัดตะโก้ง) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร เป็นรถยนต์ขนาด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ประกาศราคากลางจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร เป็นรถยนต์ขนาด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจร แบบ Overlay ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ตำบลบางเดื่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (บ้านศาลเจ้า-รางหนองจิก) หมู่ 3-4 ตำบลบางเดื่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุุงระบบประปา หมู่ที่ 1 ตำบลบางเดื่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศกำหนดราคากลางโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ตำบลบางเดื่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์สติกคอนกรีต หมู่ที่ 4-6 ตำบลบางเดื่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประกาศผลการประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค (ดีเซล) เป็นเครนยาวไม่น้อยกว่า 12 เมตร ชนิด 6 ล้อ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file เปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮรดรอลิค (ดีเซล) เป็นเครนยาวไม่น้อยกว่า 12 เมตร ชนิด 6 ล้อ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮรดรอลิค (ดีเซล) เป็นเครนยาวไม่น้อยกว่า 12 เมตร ชนิด 6 ล้อ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file กำหนดราคากลางรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮรดรอลิค (ดีเซล) เป็นเครนยาวไม่น้อยกว่า 12 เมตร ชนิด 6 ล้อ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการวางท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
121 - 140 (ทั้งหมด 151 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8