องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเดื่อ
อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ(รถบรรทุกน้ำ) หมายเลขพัสดุ 005-59-0003 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัรฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 1 วิธีขุดซ่อมผิวทางแบบ (Deep patching) จำนวน 2 จุด poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจขอผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการภายใในองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งรถขบวนแห่เทียนพรรษา จำนวน 1 งาน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผิวจราจร คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 1 ตำบลบางเดื่่อ วิธีขุดซ่อมผิวทางแบบ (Deep patching) จำนวน 2 จุด poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร หมู่ที่ 2 ตำบลบางเดื่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล. กว้าง 21.90 เมตร ยาว 32.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร หมู่ที่ 2 ตำบลบางเดื่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (กองคลัง) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ศพด.อบต.บางเดื่อ) ตู้เก็บอาหารสำหรับเด็ก จำนวน 1 หลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางเดื่อ) จำนวน 2 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 2 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เลขที่ 005-50-0001 รถบรรทุกขยะ จำนวน 1 งาน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพรสเซอร์สวิทย์ จำนวน 2 ตัว poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
81 - 100 (ทั้งหมด 151 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8