องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเดื่อ
อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุุงระบบประปา หมู่ที่ 1 ตำบลบางเดื่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file ประกาศกำหนดราคากลางโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ตำบลบางเดื่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์สติกคอนกรีต หมู่ที่ 4-6 ตำบลบางเดื่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ประกาศผลการประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค (ดีเซล) เป็นเครนยาวไม่น้อยกว่า 12 เมตร ชนิด 6 ล้อ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file เปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮรดรอลิค (ดีเซล) เป็นเครนยาวไม่น้อยกว่า 12 เมตร ชนิด 6 ล้อ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮรดรอลิค (ดีเซล) เป็นเครนยาวไม่น้อยกว่า 12 เมตร ชนิด 6 ล้อ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file กำหนดราคากลางรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮรดรอลิค (ดีเซล) เป็นเครนยาวไม่น้อยกว่า 12 เมตร ชนิด 6 ล้อ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการวางท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการวางท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการว่างท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กรกฎาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจร คสล. (ริมคลองชลประทาน) หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 1 (ชุมชนข้างวัดพระงาม) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 (ชุมชนข้างวัดพระงาม) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจร คสล. ริมคลองชลประทาน หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file โครงการลาดยางซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล. หมู่ที่ ๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ประกาศสอบราคาสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลบางเดื่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบางเดื่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
141 - 160 (ทั้งหมด 162 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9